KVKK Veri Güvenliği Çözümleri

GERİ

Kanun’a uyum neden önemli?

 

Yasal yükümlülükler

Aydınlatma, Veri Sorumluları  Sicili’ne kayıt, ilgili politika ve prosedürleri hazırlama, veri güvenliğini sağlama, başvuruların cevaplanması, kurul kararlarının yerine getirilmesi vb. 

Cezai ve idari yaptırımlar

KVKK’da öngörülen idari para cezaları, TCK 135 ila 140. maddeler uyarınca hapis cezaları

Entegrasyon

95/46/EC sayılı Direktif, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

Saygınlık

 

Kanun Yürürlüğe Girdi Mi?

Kanun tüm hükümleriyle hâlihazırda yürürlüğe girmiş durumdadır ve Kanun’da öngörülen uyum süreci 7 Nisan 2018 tarihinde sona ermiştir.

 

Kanun Ne Amaçlıyor?

Kanun, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

 

Kanun Neyi Kapsıyor?

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Ayrımı

·       Kişisel veriler

·       Özel Nitelikli kişisel veriler

·       Sağlık ve cinsel hayat verileri

 

Kişisel Veri İşleme Süreçleri

·       Oluşturma / Elde Etme

·       Kaydetme / Sınıflandırma

·       Saklama / Muhafaza Etme

·       Yeniden Düzenleme

·       Açıklama

·       Aktarma

·       Depolama

·       Kullanımını Engelleme / İmha

 

Kanunda Veri Sorumlusu

·       Veri işlemenin amaç ve vasıtasını belirleyen,

·       Veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 

Kanunda Veri İşleyen

·       Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

 

Kanunda İlgili Kişi

·       Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Fix Bilişim
Web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanız amacıyla sosyal medya özelliklerini sağlamak ve trafiği analiz etmek için, aralarında içerik kişiselleştirme ve reklamların da yer aldığı bazı çerezler (tanımlama bilgileri) kullanıyoruz. Bu çerezler, hedefli medya çerezleri ve gelişmiş analiz çerezleri içermektedir. Daha fazla bilgi için çerezler sayfasında yer alan Bilgi Bildirimi'mizi inceleyin. Onaylıyorum düğmesine tıklamanız, çerez kullanımımızı kabul ettiğinizi belirtecektir. Çerezlerin tiplerini değiştirmek için "Çerez Ayarları" düğmesine tıklayın
ONAYLIYORUM
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ